Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Tổng quan Tổng quan

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Tiền Giang (TIEN GIANG APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL SCIENCE SERVICE CENTER) là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chế độ tự trang trãi toàn bộ kinh phí (theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư liên tịch số 12/2006/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Bộ KHCN, Bộ Tài Chính, Bộ Nội Vụ qui định cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ công lập), trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ Tiền Giang được thành lập từ năm 1985 với tên gọi là Công Ty Cung Ứng Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật trực thuộc Ủy Ban Khoa Học Kỹ Thuật Tỉnh Tiền Giang. Đến năm 1987 đổi tên thành Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật. Năm 1992 được đổi tên là Trung Tâm Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường. Sau đó đến tháng 4 năm  1999 được đổi thành Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng & Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Tiền Giang.

Liên kết Liên kết