Truy cập nội dung luôn

Chứng nhận GlobalG.A.P Chứng nhận GlobalG.A.P

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG NĂM TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG NĂM
Nhân dịp ngày Khoa học và Công nghệ hàng năm, ngày 18/05/2019, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ đã tổ chức buổi hợp mặt toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị....

Liên kết Liên kết