Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

  • Cơ cấu tổ chức:

            a. Ban Giám Đốc:

  • Giám Đốc: phụ trách chung và Phòng Tổng hợp-Hành chính.
  • 02 phó Giám Đốc giúp việc cho Giám Đốc và phụ trách 03 Xưởng trực thuộc.

b. Phòng Tổng hợp-Hành chính -  ĐT: (0273) 3872454:

Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, quản trị hành chánh, kế hoạch, tài vụ, xây dựng cơ bản, đào tạo, tiếp thị và cung ứng sản phẩm KHCN.

c. Xưởng Cơ khí – Vật liệu mới -  ĐT: (0273) 3872777:

Nghiên cứu, thiết kế, gia công, lắp đặt các thiết bị cơ khí, các qui trình công nghệ phục vụ cho sản xuất và đời sống, các hệ thống xử lý môi trường, cung ứng các sản phẩm cơ khí, Composite, Sơn tĩnh điện. Thực hiện các dự án, đề tài thuộc lĩnh vực cơ điện và vật liệu mới.

d. Xưởng Công nghệ Thực phẩm – ĐT: (0273) 3857855:

Sản xuất nước uống đóng chai Sông Tiền, bột xử lý nước PPAC Tigitech và nghiên cứu thực hiện các dự án, đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản.

e. Xưởng Công nghệ Sinh hóa – ĐT: (0273) 3857576:

Nghiên cứu, sản xuất cung ứng meo giống nấm các lọai, các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu, các loại chế phẩm sinh học phục vụ cho nông nghiệp, thủy sản và xử lý môi trường. Thực hiện các dự án, đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học. Triển khai dịch vụ tư vấn đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và giám sát môi trường cho các cơ quan, đơn vị SXKD trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Liên kết Liên kết